Saturday, August 12, 2017

Justi 2017 Trinity

 /|_| \
| (^)  |
| (  ) |
 \_,,_/
  / \
 \__/ (avi Kolumba)

J  U  S  T  I
PER AN FILO

== 2017 == Festa de tri-unita Teo ==BAPTI: U SIMPLI ALO SAKRI RITU?

U nima de u-ci lekto posi feno es u sti-ridi qestio, sed sura ne es.

In u religio munda de na nu-tem, plu sko de Kristo-Bibli ne es u pragma de veri de plu Grafo de Teo, sed es u pragma de maxi poli vota de plu homi.  Na pre vide plu kron, e boni logi qod na Teo dice:

2 TIMOTEO 4:  3 U tem fu veni, tem mu ne este tolera de plu logika sko.

Sti-savi fide de Jesu Kristo es de u klari, sofi e sti-vive pote de Sakri Spiritu.  Si Teo dice u ra, id habe sura!  Sr. Martin Luther boni dice, kron an sti nota; na debi apo bi oku de logika, e audi solo qod Teo dice. Kausa-co na debi puta de qod na Teo dice de Auto karo sko de Sakri Bapti:

1 PETRO 3:  21 Es u plus anti-ra, qi nu sti salva na-- Bapti.

U simpli, homo-infanti fide gene u faktu; u Sakri Spiritu akti per Bapti komo u mode de Auto filo:

TITO 3:  5 Akorda favi, An pa dona salva a na per lava de re-nati, e re-neo de Sakri Spiritu.

Plu sura, klari lexi de Teo dona u sko; u Sakri Spiritu akti u mira muta in menta de no-sakri-pe per Bapti.  Per "lava de re-nati," Spiritu dona a na e sti ofici u pardo de plu kako akti, e de ple salva; Jesu pa gene pro na.  Anti na pan-kron du akti anti na Teo, An promise a na nuli-kron gene no-sucede.

Posi, u maxi mega problema pro poli homi es de logi; u-ci es un akti de mira filo de Teo-- u puta, un homi menta ne pote logi per logika:

1 KORINTI 2:  9 Un oku ne pa vide, ni oti audi, ni pa veni in un homi kardia plu ra, Teo sti prepara pro mu, qi este filo de An.

Kausa-co poli homi habe u doxo; Bapti es u simpli homi ritu alo u simboli akti.  Mu sti puta anti u sakri sko de Spiritu; Bapti es u mode, Teo veri dona a na pardo de pan kako akti per.

Na Teo dice u komanda; na akti Bapti in plu xeno natio:

MATEO 28:  19 Sti ki, e face plu sko-pe de pan natio, tem akti Bapti de mu per u nima de Patri e de Fili e de Sakri Spiritu.

An plus sti sura:

MARKO 16:  16 Pe, qi este kredi e gene Bapti, fu gene salva.  Pe, qi ne este kredi, fu gene judika.

Nuli-lo in Kristo-Bibli, na Salva-pe dona u no-severi komanda de u salva, An pa gene pro na per Auto hema.  Plus-co An klari sti sura; Bapti ne es un homi, sed u sakri ritu, An dona pardo de pan kako akti per.  Komo plu homi, Kristo pa akti u merka de, na este fide de pan-ra, na Salva-pe dona sko de:

2 KORINTI 5:  7 Na ki per fide, ne per vide.

U-ci sti; na dice u konfesi: "Es u plus anti-ra, qi nu sti salva na-- Bapti."  Si Teo dice u ra, id habe sura!

Pe, qi este kredi e gene Bapti,
Fu vide u salva de na Teo.
Ge-bapti in u morta de Kristo,
U-ci pe es u neo krea-ra.
Ge-merka de Kristo, an fu sti sta
Inter famo urani grega
De pan demo e natio.

(TLH #301:1)

(U supra lekto es u translati de:
http://lutheranspokesman.org/2013/07/01/baptism-mere-ceremony-or-a-sacrament/)

No comments:

Post a Comment