Sunday, April 2, 2017

JUSTI 2017 Easter

 /|_| \
| (^)  |
| (  ) |
 \_,,_/
  / \
 \__/ (avi kolumba)

J  U  S  T  I
PER AN FILO

== 2017 == U re-Vive de Kristo (Paska) ==FORTUNA HABE NULI-RA DE U-LA

1 KORINTI 15:  13 Si sio ne es re-vive de mortα, klu Kristo ne pα gene re-vive.  14 Si Kristo ne sio pα gene re-vive, nα pαn sko hαbe nuli funktio, plus vi fide hαbe tαli.

"Boni fortuna a vi!  Para-co es nuli ra komo fortuna."

U-la pa es u vale dice, u certa Kristo-pe ami pa dice a na, kron an sti prepara se, tende sedi in vagona po di-mo-mana lauda. Na habe ski, an dice qo.  An sti, na habe u memo, sine-vide fortuna ne habe regi supra na bio.  Na habe u pan-dina Teo, Qi es ko na a pan minuta.  Plus-co An du regi supra pan okazio in bio de pan kredi-pe a mu boni.

Uno pe pote dice u qestio:  Qo es u demonstra de u-ci?  U boni (brevi, sed gluko) reakti es:  U re-vive de Kristo!  Qe na habe qo bio, si u dice de u-la angeli sio pa es u simpli demo stori:  "An ne es ci.  An pa sta a supra!"?  Pan ra, vi habe kredi de Jesu de, sio habe falsi.

Kontra-co vi Salva-pe face forti vi, tende fero u kruci-cide-ru de soma algo:

ISAIA 41:  10 Ne este fobo, kαusα Mi es ko vi!  Ne este tristi, kαusα Mi es vi Teo.  Mi sti forti vi.  Jα, Mi donα αuxi α vi.  Mi tenα vi α suprα per Mi justi dextro mαnu.

An dona a vi qod vi nece habe, duranto vi ko fide vide An:

SOFI-DICE 3:  5 Sti fide α TEO per vi holo kαrdiα!  Ne sti fide αd αuto logi-pote.  6 Tem vi pαn mode, gene ski de An!  An sti rekti vi mode.

An moti simpati a vi sti-algo kardia:

1 TESALONIKA 4:  13 Mi ne volu, mi pαn frαtri, vi ne ski de mu, qi pre du somni, tende vi este tristi, komo plu hetero pe, qi hαbe nuli spe.  14 Si nα hαbe u kredi, Jesu pα gene mortα, e iterα gene re-vive, Teo sti, nα fu es ko mu, qi du somni per Jesu.

Vi holo-tem eko-lo es in Urani.  Du lukta a tali bene buta!

1 PETRO 1:  7 U veri de vi fide hαbe megα mα vαlu de kriso, qi gene destru, klu po gene exαminα per piro.  Sti lαse, id fu gene detekti, tem donα lαudα, honorα e boni fαmo kron u monstrα de Jesu Kristo!

HEBRE 13:  14 Ci nα hαbe nuli durα civitα. Kontrα-co nα αkti u cerkα de qod fu veni.

Ĉiuj tiuj aferoj estas plej certaj veraj, ĉar ni havas la Savanton, kiu vivadis, mortis, kaj eterne vivas; kaj kiu estas ĉiam al nia flanko, kaj kondukas ĉion pro ni. Ni estas benataj homoj, kiuj povas ĝoje kanti tra ĉiu tempo de vivo: Laŭdu Dion! Jesuo vivadas!

Pan-ci pragma habe u maxi sura veri, kausa na habe u Salva-pe, Qi pa habe vive, morta, e nu habe holo-tem vive.  An es pan-kron a na latu, e akti regi de pan ra pro na.  Na es plu ge-bene homi, qi pote kanta kon hedo trans pan bio tem:  Sti lauda a Teo!  Jesu du habe vive!

(U supra ra es u translati de:
http://lutheranspokesman.org/2016/03/01/luck-has-nothing-to-do-with-it/)


No comments:

Post a Comment