Saturday, April 4, 2015

Justi 2015 Easter

 /| _ |\
|  (^)  |
| (   ) |
 \_,, _/
  /  \
  \__/   (avi kolumba)

J  U  S  T  I
PER AN FILO

== 2015 == Un Ana-Sta de Jesu ex morta ==

TU HABE LAKRIMA KAUSA QO?

Plu proto horo de u proto di de ana-sta de Jesu ex morta pa detekti plu homi ko plu difere stato.  U mega mero de panto homi topo civita Jerusalem habe somni, tem plu religio cefa posi habe plu labia-ridi epi facia.  Anti-co u plu fobo e trauma e enigma este es in plu kardia de plu gene-sko-pe de Jesu.  Plus-co, tem panto mu du habe lakrima, u ge-bali-pe Johanan dona un histori de plu fide lakrima de Maria Magdalene.  Jesu pa pre dona a fe salva ab bio de dulo stato de seti diaboli, An pa bali ex fe.  Panto-ci fobo, lakrima e no-kredi este ne sio es in mu—

LUKA 24:  25 [Jesu:] O plu ƒoli-pe e lento-kɑrdiɑ de kredi de pɑnto-rɑ, plu dice-pe de Teo pɑ dice…

An dice a Maria u forti qestio: “Tu habe lakrima kausa qo?”

Sura, es u korekti tem de plu lakrima, e tem de plu ridi kausa hedo.  Plu lakrima kausa plu kako akti, e infra u kruci cide-ru de Jesu habe korekti.  Si, homo u ge-bali-pe Paulo dice u disputi:

1 KORINTI 15:  17 Si Kristo ne sio hɑbe levɑ, vi ƒide ne hɑbe ƒunktio.  Vi nu du es in plu kɑko ɑkti.

Anti-co plu dice-pe de Teo, Jesu, plu angeli e plu histori de ultra-numera testi-pe dice de u re-ana-sta de Jesu ex morta.

Qe tu habe plu lakrima kausa morta?

JOHANAN 11:  25 Mi es u re-ɑnɑ-stɑ e vive.
JOHANAN 14:  19 Kɑusɑ Mi hɑbe bio, plu vi ƒu hɑbe bio.
1 TESALONI 4:  13 Ne sti tristi, klu homo plu hetero pe, qi ne hɑbe u spe, este.

Qe tu habe plu lakrima kausa plu turba?

ROMA 8:  18 Mi nu putɑ; plu suƒeri de nu-tem ne hɑbe vɑlu homo plu glori, qi ƒu gene monstrɑ in nɑ.

Qe tu habe plu lakrima kausa u solo este?

JOHANAN 14:  23 Si pe este ɑ Mi ƒilo, pe ƒu du obe Mi dice.  Mi Pɑtri ƒu este ɑ pe ƒilo.  Nɑ ƒu kine ɑ pe, e sti eko ko pe.
MATEO 28:  20 Mi es ko vi pɑnto-kron.

Qe tu habe plu lakrima kausa u fobo este?

KANTA 56:  3 Kron mi este ƒobo, mi hɑbe ƒide de Tu…  9 Mi hɑbe u ski de u-ci, kɑusɑ Teo es pro mi.

Qe tu habe plu lakrima kausa no-sucede, necese, tristi, pato, puni alo ali-ra?

ROMA 8:  28 Pɑnto-rɑ kon-ɑkti ɑ boni de mu, qi este ƒilo de Teo, de mu, qi gene plu klɑ ɑkordɑ An butɑ.
JOHANAN 16:  24 Sti petitio.  Vi ƒu gene id, seqe vi hedo ƒu gene ple.

Kron Jesu dice a Maria u qestio, “Gina, tu habe plu lakrima kausa qo?” Maria dice u reakti de plu lakrima.  Anti-co kron An dice, “Maria,” plu lakrima gene sto.  Fe Kirio pa akti u kla a fe per fe nima.

ISAIA 61:  3 Plu donɑ ɑ mu, qi hɑbe plu lɑkrimɑ topo monti Zion, tende donɑ ɑ mu u kɑli qɑlitɑ vice plu cinerɑ, u qɑntitɑ de oleɑ vice u tristi stɑto de plu mortɑ-pe…

Na nu reakti per filo a na Kirio, kausa An pa klari dice:

ISAIA 43:  1 Ne este ƒobo, kɑusɑ Mi ɑkti vi re-merkɑ.  Mi pɑ dice u klɑ per vi nimɑ.  Vi es de Mi.

Kristo habe leva ex panto morta-pe!  An du habe bio, e ne fu itera lose bio!  Sura, u-ci habe u signifi!  Sura, u-ci es u tem de apo plu lakrima, e ridi per ultra-dice hedo.DE NORD DAKOTA

U CEFA PhIZÍ E JAMES McLAUGHLIN

Phizí gene nati topo nu-tem stato Sud Dakota cirka anua 1840.  An pa gene u nima Phizí [England GALL], kron u fami minus-parenti ju-an vora u cecidi kisti de zoa.  An dona auxi ad u famo Indiana cefa Sedi an-Bisona tem plu milita anti USA.

Kron anua 1876, u generali-milita-duce Kuster akti milita anti plu Lakota-pe topo nu-tem stato Montana.  Bi sponsa de Phizí gene cide, kron u duce-bi de Kuster akti u milita anti mono latu de un eko-lo de plu Lakota.  Phizí gene u vikto supra an.  Po-co an korekti face u judika; Kuster ne sio habe simpli mono viole anti plu Lakota.  An ko poli Lakota tako detekti Kuster auto.  Po-co Kuster e panto milita-pe kon se gene cide.  Kausa u-ci, USA-pe e Lakota-pe este; Phizí es u boni milita duce-pe.

James McLaughlin gene nati topo landa Kanada anua 1842.  An gene plu sko de feru ergo.  Anua 1863, an kine a stato Minesota.  An gene game ad un Indiana-fe.  Anua 1871, an gene un ergo topo un alexi palati Totten.  U komanda-pe dona ad an plus un ergo de relatio ko plu Indiana.  Un arme este hedo de an ergo, e, anua 1876, face an u cefa de akti-lo la.  Anua 1881 an gene es u cefa de Indiana reserva-lo Sta Petra, qi maxi mega mero es in nu-tem Nord Dakota.
Plu cefa Sedi an-Bisona e Phizí pa fugi kine a Kanada.  Mu habe u disputa de akti qo.  Phizí re-kine ad USA anua 1881, e dona se ad arme.  Un arme ne akti boni ad an, e akti plu cide de okto an andro.  U mikro tem po u-la, u cefa Sedi an-Bisona dona plus se ad arme.  Un USA arme bali bi cefa a Sta-Petra.

Anti un arme este; McLaughlin es u boni akti-pe, an habe plu “leuko-pe” idea, plu Indiana ne este hedo de.  An volu; plu Indiana gene es plu kulti-pe, gene plu England-lingua sko, e gene ski de Kristo religio.  Sedi an-Bisona akti anti plu-ci idea.  Anti-co Phizí sti es u Kristo-pe, e dona plu sko ad auto demo de kulti.  An gene es un ami de McLaughlin.  Tem anua 1888, McLaughlin kine a civita Washington, D.C. e dona auxi a face un akti Dawes, qi tenta sti; plu Indiana debi akti kulti de auto tera, alo akti u vendo de id.

Kron anua 1890, McLaughlin dice u komanda; plu polica-pe akti u rapi de Sedi an-Bisona, kausa an volu akti u Fantasma kore, u ritu, McLaughlin este u fobo, qi fu posi sti u milita.  Sedi an-Bisona akti anti u rapi, e gene cide.  Phizí du este; Sedi an-Bisona es un ami ad u-la kron.

Phizí gene es u judika-pe de reserva-lo.  An lose bio anua 1894.  Anua 1895, McLaughlin gene ma boni profesio de in-natio ergo in Washington.  An grafo u bibli de auto bio, MI AMI, UN INDIANA, anua 1910.  An lose bio tem ergo anua 1923.  U civita topo nu-tem Sud Dakota habe an nima.

--------------------
JUSTI es u gratis presa-ra.  Ali-pe, qi volu u kopi alo panto-kron gene de id, pote grafo a:
JUSTI is a free publication.  Anyone wanting a copy or subscription can write to:

Gary Miller
409 7th Ave NW
Mandan ND 58554-2522

Alo elektro a: glos-avanti.blogspot.com, alo gmillernd@gmail.com

No comments:

Post a Comment