Sunday, January 25, 2015

Banjo 6

(6) TENA U BANJO

Tende tena u banjo:  Sti sedi se.  Sti sedi u banjo soma epi bi poda e proxi a tu soma.  U banjo kola debi es a 45-gradu gono (ne exakti, sed a topo; id habe u facili este) a tu laevo latu:

    #
   /
 _/
(_)

Lase tu dextro manu epi u manu resta-ru.  Plu dextro-manu digi du soni plu korda ci.  Moti tu laevo-manu paki digi po u kola, e plu resta tetra digi a plu korda la.

Kausa u banjo habe u ciklo forma, plu banjo-pe freqe uti u krati-fi, qi kine trans u laevo skapa e trans dorsa, tende tena u banjo.  Pe plus pote sta ko banjo per tali krati-fi.

   ---
  (   )
  _| |_
 |\\   |
 | \\ ||
 || \\||
U dorsa de homi kun krati-fi trans u dorsa.

Plu laevo-domina homi ne debi versi u banjo.  Soni u banjo es u neo experi pro bi manu.

Saturday, January 3, 2015

U maxi mega veli navi de holo munda e

Un Olea Mali-Acide Mono topo Mari


U navi THOMAS W. LAWSON pa es u maxi mega (tri-gono) veli navi e u solo navi ko seti(!) pali e la karbo-porta veli navi mono de holo munda.  Id ne habe u moti-me, excepti de leva plu veli e uti u tropi-ru.  Id pa gene in-hidro topo civita Boston anua 1902.  Plu krea-pe habe u spe; id fu gene plu profita— u mini ra de valuta— supra plu vapo-moti navi.  Anti-co u-ci navi habe plu problema.

U navi habe excesi lento e no-facili de gene tropi.  Anti id pote fero 11000 tonna de karbo, id kine excesi non-alti in hidro de kine in poli navi asilu— fero simpli 7000 es ma boni.  Kausa-co plu habe-pe face u decide; uti u navi vice pro olea.

Je 1907 la ŝipo ekiris por la unua transatlantika veturo al Anglujo kun 58 000 bareloj da lampoleo.  La ŝipo havis novan ŝipestron kaj ses mallertajn maristojn, kiuj ne povis paroli la anglan.

Po brevi tem, u navi kine a tempestu.  Kron u navi es proxi ad England, poli veli pre pa gene destru.  U kapitana sto; u navi kine topo plu nesia Scilly proxi a sud-uest gono de England.  U navi habe bi ankira, anti-co simpli mono tena u mari funda.  Ma mali es; u kapitana ne habe ski de u lumi-tura, e sto kine topo no-korekti latu de id.

Plu tera-pe vide plu lampa de u navi, e tenta bali ad id plu trakto navi.  Anti-co u tempestu habe excesi forti.  Bi salva-navi ex bi nesia Sankti Agnes e Sankti Mary kine ad u navi.  Mono ge-vulna navi-pe gene apo ad u salva-navi.  Anti-co u kapitana ne volu plus auxi, excepti dice u petitio; bi salva-navi dona ad an u direkti-pe.  Mono koragi direkti-pe skala kine in u navi.  Poste an gene morta in navi destru.  U ge-vulna navi-pe poste gene morta topo tera.

U katena de u-la ankira fini gene frakti.  Po-co u navi kine anti plu petra.  Id gene destru e lose olea.  Ex u navi-pe grega de 17 homi, 15 gene infra olea e plu korda, e gene morta.  U kapitana es mono ex bi vive-pe.

Qe pa es u reporta tema noku a plu mari zoa e piski e fito?  Sura ne tem u-la tem.  Anti-co plu judika-pe face u decide; bi salva-navi navi-pe grega pa boni akti.