Sunday, August 17, 2014

How to Play the Banjo 1

U MODE DE SONI U

B A N J OANTE-DICE PRO LA GLOSA KOPI

Ali-pe, qi gene ski de u lingua Glosa, sura gene merito de u gratis sko de banjo. Faktu, mi habe u skema de dona oligo sko per u-ci inter-reti di-bibli. Mi dice u petitio; vi freqe sti proba de u-ci bibli, tende vide; qo es neo. Mi plus fu hedo cepti plu qestio, sed kon iso freqe. Mi dice grati ad ali-pe, qi lekto u-ci.

(1) UN HISTORI DE BANJO

U banjo gene origi ex plu Afrika dulo en USA. Es bi histori de id origi:

Histori (1)

Plu-ci dulo pa krea u banjo akorda pre Afrika musika-ru, u REBEK.

U supra histori habe plu minus de klara. Kausa qo, u banjo habe soma homo timpani? U REBEK habe tri korda, u banjo penta. Plus, un histori (2) dona ma mega hedo.

Histori (2)

Plu timpani habe plu maxi importa a plu Afrika dulo, kausa mu filo kore akorda id. Anti-co mu plu cefa este tre religio, e kausa-co apo plu timpani ab mu. Plu dulo du habe plu timpani per kripti-vesti mu per plu korda e baci. Tem plu cefa skope, mu soni plu korda. Tem plu cefa ne skope, mu ludi u timpani.

Plu banjo lento veni a plu libe USA-pe. Mu proto veni a plu pove civi de plu monti Apalacian. Tem plu anua 1840, plu proto profesio-ge-face banjo gene vista. Un USA musika-pe Stephen Foster sti ma ami id, per uti id in plu simpli musika drama. Maxi funktio pro banjo es un USA in-landa milita (1861-1865), qi lasa; poli nord USA-pe proto audi id. Po-co poli mu face plu auto banjo, ko-co panto-pe in USA ski u banjo. Plus plu Eire-pe e plu hetero Brita-Nesia-pe sti adopta plu banjo (kausa mu filo plu "mode" de plu musika skala- sti vide ad infra). La banjo nu feno habe rari topo resta de munda, anti-co panto-pe ski id iso USA musika-ru.

Es plus plu banjo ko tetra korda, qi habe ma boni uti in plu mega orkestra. Plu penta-korda es un origi, ko-co mi dice solo de u-ci.

No comments:

Post a Comment