Sunday, June 8, 2014

Just before the Battle, Mother (Civil War Song)

MATRI, PRE MILITA

Mi nu maxi filo puta de tu, Matri, pre milita,
Tem na topo agri vide plu non-ami es in vista.
Ple ko puta de mu eko, peri mi pan kamerada
Hab un este, mu fu posi somni infra ter kron mana.

RE-KANTA:
Ne itera tu fu posi presu mi prox a tu kardia;
Si mi es ge-lista morta, tu fu memo mi, mi Matri.

Mi audi u trompeta-- Teo don a na alexi--
Es u sema de milita-- don a justi-pe alexi!
Es "U Voci de Ple Libe"; id nu kresce in aero
Nu fu veni cirk insigni alo morta kon honora.

http://www.youtube.com/watch?v=k080aJ-fuE4

No comments:

Post a Comment