Saturday, August 18, 2012

More Lincoln Quotes


Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening

the axe.

(Glosa:) Lice: mi habe sixa horo de seka dia u dendro; po-co mi fu spende plu

proto tetra de sti akuto u seka-ru.

(Esperanto:) Permesu, ke mi pasigos ses horojn por tratranĉi arbon, kaj mi

pasigos la kvar unuajn por akrigi la battranĉilon.

(Latino:) Permitte, que me sume sex hora ut caede uno arbore, et me sume primo

quattuor ut fac acuto uno secure.How many legs does a dog have if you call the tail a leg? Four. Calling a tail a 

leg doesn't make it a leg.

(Glosa:) U kanis habe qo numera poda, si pe nomina u kauda u poda? Tetra. 

Nomina u poda u kauda ne sti: id es u poda.

(Esperanto:) Kiom da piedoj hundo havus, se oni nomus la voston piedo? Kvar. 

Nomi voston piedo ne faras, ke ĝi estu piedo.

(Latino:) Que numero de crures ullo cane habe, si ullo homine voca cauda uno 

crure? Quattuor. Voca cauda uno crure non fac, que illo es uno crure.I can make more generals, but horses cost money.

(Glosa:) Mi sio pote face ma poli arme duce-pe; anti-co plu equs habe u mega 

preci.

(Esperanto:) Mi povus fari pli multajn militestrojn, tamen la ĉevaloj tro multe 

kostas.

(Latino:) Me pote fac plus multo duce de exercitu, sed equo habe pretio magno.No matter how much cats fight, there always seem to be plenty of kittens.

(Glosa:) Si plu felis freqe viole se, feno: po-co es forti poli ju-felis.

(Esperanto:) Se la katoj ofte batalus, ankoraŭ ŝajnus, ke estas multegaj katidoj.

(Latino:) Si omne fele pugna se, es etiam viso, que es multo fele novo.The shepherd drives the wolf from the sheep's for which the sheep thanks the 

shepherd as his liberator, while the wolf denounces him for the same act as the 

destroyer of liberty. Plainly, the sheep and the wolf are not agreed upon a 

definition of liberty.

(Glosa:) Un ovis-pe agi u lupus ab un ovis; kausa-co un ovis dice grati a 

ovis-pe, kausa an es auto libe-pe, tem u lupus dice kausa un iso akti: an es u 

destru-pe anti libe. Klari: un ovis e u lupus ne este akorda de u signifi de libe.

(Esperanto:) La ŝafisto forigas la lupon de la ŝafo, pro kio la ŝafo dankas al la 

ŝafisto, kiel lia liberiganto, dum la lupo malbonigas lin pro la sama faro, kiel 

la detruanto de la libereco. Klare, la ŝafo kaj la lupo ne konsentas unu kun la 

alia pri la signifo de la libereco.

(Latino:) Pastore pelle lupo de ove, pro que ove dic gratia ad pastore quam 

liberatore, dum lupo dic male de illo pro idem quam destruente de liberitate. 

Claro, ove et lupo non habe definitione idem de liberitate.What kills a skunk is the publicity it gives itself.

(Glosa:) U ra, qi cide u zoa Mefiti, es un info, id dona de se.

(Esperanto:) Tio, kio mortigas la mefit'beston, estas la rakonto, kiun ĝi donas 

pri si.

(Latino:) Re, que occide mephite, es celebritate, quem illo da de se.When you have got an elephant by the hind legs and he is trying to run away, 

it's best to let him run.

(Glosa:) Si tu tena un elefa topo bi poste poda, plus id tenta fugi, es maxi boni: 

tu lase: id fugi.

(Esperanto:) Se vi havas elefanton per la postaj piedoj, kaj ĝi penas kuri, estas 

plej bone, ke vi permesos, ke ĝi kuros.

(Latino:) Si ullo homine tene elephante per duo crure posteriore, et illo tenta 

fuge, es maximo bono permitte, que illo fuge.

Saturday, August 11, 2012

Two-FacedUno-pe pa dice ad Abraham Lincoln: an habe bi facia.  (U-ci es: an dice uno promise ad uno grega, e hetero promise ad hetero grega, tende gene ma poli voti.)  An reakti: "Si mi sio habe bi facia, qe mi sio habe u-ci facia epi se?"

Saturday, August 4, 2012

Justi, 2012 Trinity       / | _ | \
      |  ||^ |  |
      |  |(  )  |
       \_  ,, _/
         /  \
        \___/
       (kolumba)
    _
    | _    _  ___ _
    | | | |_'  |  |
    | |_| ._|  |  |
  |_|  PER AN FILO


        _____
      /   _   \
     /_ (_ _) _\
    |( ( _|_ ) )|
    | - \ | / - |
     \( _\|/_ )/
      \ _____ /
(kruci, kardia, flori)
== 2012 == Tri-Unita (Triniti) ==


LA TRI-UNITA TEO DUCE NA A SALVA
u translati ex Luter-pe Formula de Konkordia


ROMA 11: 33 O, u profunda de plu pluto de sofi e ski de Teo! Komo no-logi es An plu judika, e An plu mode ultra ski! 34 Kausa qo-pe ski u menta de Teo? Alo Qo-pe es An konsili-pe?


Akorda-co na debi puta de un holo-tem elekti de Teo per Kristo, plus ne extra alo ne divide ab Kristo. Akorda u testi de sankti Paulus: na gene elekti per Kristo "pre u Geo funda gene establi" (Efesus 1:4), akorda grafo: "An filo na per ge-filo Pe" (Efesus 1:6). Un elekti gene monstra ex urani kausa plu ge-deklara Verba de Teo, kron na Patri dice: "U-ci es mi ge-filo Fili, per Qi Mi gene boni hedo. Sti audi ad An" (Lukas 3:22). Plus-co Kristo dice: "Sti kine a Mi, panto-pe, qi este plu gravi kargo. Ko-co Mi fu dona a vi kalma" (Mateus 11:28). Plus-co Kristo dice de Sankti Spiritu: "An fu dona a Mi glori" (Johanes 16:14), e re-memo a vi panto-ra, Mi pa dice a vi. Kausa-co un holo sankti Tri-Unita, Patri-Teo, Fili-Teo e Sankti Spiritu, direkti panto homi a Kristo, u-ci es, a Bibli de vive, per Qi mu debi cerka un holo-tem elekti de na Patri. Kausa na Patri deklara ex holo-tem: An volu salva pe kausa Kristo, homo sura Kristo dice: "Zero-pe kine a Patri excepti per Mi" (Johanes 14:6); e itera: "Mi es u porta. Si ali-pe kine in id per Mi, an fu gene salva" (Johanes 10:9). Kristo, "un origi Fili, Qi es intra na Patri" (Johanes 1:18), deklara u volu de na Patri, e per id na holo-tem elekti ad holo-tem vive, kron An dice: "U regi landa de Teo es proxi. Sti penite, e kredi de u Boni Info" (Markus 1:15); e itera kron An dice: "U-ci es u volu de na Patri: panto-pe, qi vide u Fili e kredi de An, fu habe holo-tem vive" (Johanes 6:40); e itera: "Teo tali filo u munda: An bali Auto origi Fili. Per-co panto-pe, qi kredi de An, ne fu gene morta, sed habe holo-tem vive" (Johanes 3:16).


Na Patri volu: panto homi audi u deklara e kine a Kristo. Plus-co, akorda Auto promise, Kristo ne fu direkti mu ab Se: "Mi ne fu bali ab Mi pe, qi kine a Mi" (Johanes 6:37). Tende na pote kine a Kristo, Sankti Spiritu krea u veri fide per audi plu Verba de Teo, homo u bali-pe testi: "U fide veni ex audi plu Verba de Teo" (Roma 10:17), kron id gene dice per honesti e veri. Kausa-co zero-pe, qi volu gene salva, debi sti turba alo tortu se per plu puta de plu kripti konsili de Teo, si an pre gene elekti e bali ad holo-tem vive. Per plu tali puta, u sti-turba konsili-pe more tenta sti: na akti kako; e sti turba in Kristo-pe. Anti-co mu debi audi Kristo, Qi es u "Bibli de vive" e de un holo-tem elekti de panto fili de Teo ad holo-tem vive, e Qi testi a panto homi ko justi: Teo volu: panto homi, qi este u gravi kargo ex auto kako akti anti Teo, sti kine ad An, e detekti u re-vive e gene salva.


Akorda u sko de Kristo, na debi sto plu kako akti anti Teo, este penite, e kredi de An promise, e ple e holo fide per An. Plus-co, kausa na ne pote akti u-ci per auto pote, Sankti Spiritu volu sti tali penite e fide in na per plu Verba de Teo e bi sankti ritu [Bapti e Vora de na Cefa]. Plus-co, tende na pote logi u-ci e resta e dura per id, na debi petitio a Teo de dona a na An filo, de qi An sti sura na per sankti Bapti ritu, e ne debi dubi: akorda Auto promise, An fu dona id a na. Na habe An promise: "Qo patri inter vi... si an fili petitio de piski, sio dona ad an u serpenti vice piski? Alo si an petitio de ova, sio dona ad an u skorpio? Per-co, si vi, qi es kako, ski u mode de dona plu boni dona-ra a vi plu infanti, na urani Patri fu tali ma boni dona u Sankti Spiritu a mu, qi petitio ad An?" (Lukas 11:11-13).


DE NORD DAKOTA
e de na


PLU SEQE-RA DE NORD DAKOTA PETROLEA MA-MEGA


Topo plu ge-Uni Stato de Amerika, plu neo tekno lase: plu homi nu pote tele horizo fora tende gene petrolea. Plu mega muta pa gene acide topo plu uest mero de Nord Dakota:


Es plu turba de hidro no-puri. 2000 kargo-vagona kon hidro es nece de face u neo petrolea fonta. Es ma poli de 300 fonta topo Nord Dakota.


Es u minus de eko-lo. Plu preci de eko-lo nu es ma mega per penta. Poli homi nu eko in plu vagona-domi, qi debi es pro plu viagia-pe. Poli homi tenta eko in plu boteka vagona-lo. Plu polica nece apo mu. Kausa-co proxi panto kulti-pe habe tri vagona-domi epi kulti-lo, e gene mega valuta kausa eko-paga. Plu hoteli es ple, plus u kamera preci es ma mega per bi.


U pusi civita Williston nu vendo ma poli ra de panto Nord Dakota civita. U mega boteka Walmart in civita Williston habe u minus de ergo-pe. Mu ne pote moti plu vendo-ra a vendo pla, sed simpli kumu mu epi pedi-lo. U vora-do McDonald's topo Williston dona $500 a pe simpli de proto ergo in id. Poli vora-do ne pote gene sufici numera ergo-pe. Kausa-co es zero servi topo mu tabla- mu dona plu vora-ma a merka-pe, poste plu merka-pe fero id ad eko-lo.


U civita Minot habe plu homo turba. Id nu-pa habe u mega in-unda, qi destru plu hekto domi. Id nu habe plus 9000 eko-pe.


Plu vagona mali acide es ma poli kausa ma poli kargo vagona. Poli vagona-pe nece apo plu vagona a civita Bismarck tende gene repara.


Plu karcera topo Williston area nu habe plu karcera-pe per bi. Plu karcera-pe, qi debi dona u libe paga, freqe paga per imedia valuta.


Plu polica-pe es ma poli per bi. Plu neo polica-pe freqe gene neo ergo topo petrolea-lo. Kausa-co u polica arki tenta merka plu vagona-domi tende gene ma poli polica-pe. U maxi poli anti-lega-ra es plu pugna in plu alkoholi-do. Plu nudi-gina-do bali plu bus a plu petrolea-lo, tende fero plu andro a mu. Mali uti de narko-ma es ma mega. Plu polica-pe rapi plu narko vagona-pe klu tem matina. Kausa es poli neo eko-pe, plu narko-pe kine in no-korekti eko-do es u turba.
________________________________________
JUSTI es u gratis presa-ra. Ali-pe; qi volu u kopi alo u panto-kron gene de id, pote grafo a na:
 JUSTI is a free publication. Anyone wanting a copy or subscription can write to us:


 THE MILLERS
 409 7TH AVE NW 
 MANDAN ND 58554-2522
 U S A


Tu pote lekto ma poli topo glos-avanti.blogspot.com, alo grafo a na topo gmillernd(a)gmail.com.