Monday, August 15, 2011

Justi, Trinity 2011, part 1


Plu arkeo Kristo-pe pa elekti u kloro kroma iso u kroma de Tri-Unita (Patri-Teo, Fili-Teo, Sakri Spiritu), kausa mu doxo; Tri-Unita es u tem de kresce. Kausa-co sti lekto plu infra qestio. Tu pote detekti u korekti reakti in plu Kristo-Bibli mero infra mu.

1. Teo __________; mi habe un holo-tem bio.
 a. volu; mi ski
 b. ne dice
 c. ne sura ski

2. Un holo-tem bio topo Urani es __________ .
 a. u gratis doro
 b. u ra; de qi mi nece ergo
 c. u ra; mi fu zero-kron pote habe

3. Tende merito un holo-tem bio, Teo dice; mi nece es __________ .
 a. justi
 b. sincere
 c. perfekti

4. Panto homi es __________ .
 a. freqe boni
 b. natura kako
 c. neutra de justi

5. U ra; panto homi pa merito ex Teo es __________ .
 a. un holo-tem morta
 b. u tenta bi
 c. u qantita de puni

6. Teo volu; panto homi __________ .
 a. gene salva
 b. kine a hades
 c. gene morta e resta morta

7. Jesu Kristo pa es __________ .
 a. Teo
 b. Teo e un homi
 c. un homi

8. Kron Jesu pa gene morta, An paga de __________ mi kako akti anti Teo.
 a. panto
 b. zero
 c. u mero de

9. Un holo-tem bio es de mi, kron mi __________ .
 a. habe u sufici justi bio
 b. kredi; Jesu pa morta pro mi
 c. akti u maxi posi boni ergo

10. Fide de Jesu es __________ de gene es topo Urani.
 a. u posi mode
 b. zero mode
 c. u solo mode

1. 1 JOHANES 5: 13 Mi grafo panto-ci ra a vi; qi kredi de u nima de Fili de Teo, tende vi pote ski; vi habe un holo-tem bio.
2. ROMA 6: 23 U doro ex Teo es un holo-tem bio kausa Jesu Kristo na Cefa.
3. MATEU 5: 48 Kausa-co es perfekti, iso vi Urani Patri es perfekti.
4. ROMA 3: 23 Panto-pe pa akti kako, e es no-sufici de Teo glori.
5. ROMA 6: 23 U paga ex plu kako akti es morta.
6. 1 TIMOTEUS 2: 4 Teo volu; panto homi gene salva, e veni a ski de veri.
7. ROMA 9: 5 Ab-kron na patri-arki-pe, na detekti un homi patri de Kristo; qi es Teo supra panto, e na holo-tem latri.
8. 1 JOHANES 1: 7 Un hema de Jesu An Fili du puri na ab panto kako akti.
9. JOHANES 3: 36 Panto-pe; qi habe fide de Fili, habe un holo-tem bio.
10. AKTI 4: 12 Na detekti salva per zero plus pe, kausa es zero plus nomina infra urani, ge-dona a panto homi; per qi na gene salva.