Saturday, April 30, 2011

Raptor Resource

RaptorResource.org


(Infra ci es u translati de puta-me inter-reti-lo; de qi mi pa gene ski ex u eko-sko ami; qi hedo skope plu avi Leuko-kefa kresce per vide-me; qi u-ci organi pa moti in nidi.)

DE NA

Ge-establi kron anua 1988, u zero-profita Ergo de Rapi-Avi Auxi-lo es idio de tena plu falko, aqila, halietus, akipiter e striga. Na establi e ma-forti plu kopula grega de plu-ci rapi avi per krea, ma-boni e repara plu nidi e nidi-lo. Para-co rekti tena ma de 23 falko, aqila e striga nidi-lo, na plus doci de krea e tena plu nidi-lo per plu lekto, stude programa e na puta-me inter-reti-lo, e sti plu neo-ra a plu tena de nidi-lo e de skope; qi sti plu homi ma proxi a geo peri mu.

Na idio ergo es tena e ma-forti plu grega de plu rapi avi, ma-poli auxi de tena plu rapi avi, e auxi plu fu-tem tena-pe. Na ergo ma-forti u nexu inter plu homi e u natura munda, tem fero plu bene-ra a bi mu.

Nu-tem na habe bi cefa re-sti programa de falko peregrinus.

RE-STI PROGRAMA TOPO FLUVI MISSISSIPPI

Na proto per sti libe plu falko. Kausa tali poli falko pa re-sti se, na nu skope plu nu-tem e probabili nidi-lo, ma-boni plu nidi-lo; topo qi es nece, liga plu bileta a plu juve avi, e kolekti plu info e hema exempla.

U PROGRAMA DE FALKO PEREGRINUS E ELEKTRO-DO

Pa proto ex un Ergo de Rapi-Avi Auxi-lo kron anua 1990 topo un elektro-do Alan King de Xcel Energi topo Bayport, Minnesota, plu programa de plu rapi avi e plu elektro-do pa gene ma-poli trans plu ge-Uni Stato e holo Geo. Po anua 1990, ma poli de 300 falko kresce proxi a plu elektro-do longi fluvi Mississippi e id rami-fluvi. Xcel Energi, Laki-Geo Dina, Minnesota Dina, Alliant Energi e plu hetero elektro socia du importa akti de re-sti plu falko peregrinus a vali de plu-ci fluvi.

______________

PLU VALUTA DORO

Na es u 501c3 zero-profita organi, e cepti plu valuta doro. Si tu este un interese de akti u doro a na ergo de re-sti plu rapi avi, sti u butona infra ci te doro per puta-me inter-reti:

No comments:

Post a Comment